Jämför offerter när du ska renovera badrum i Stockholm

Då du ska renovera badrum i Stockholm kan du kostnadsfritt begära en badrumsoffert från upp till fem stycken certifierade badrumsföretag i Stockholm. Då får du ett bra underlag som gör att du kan jämföra de olika företagens villkor, garantier och priser så att du kan hitta det företag som kan erbjuda dig den mest prisvärda lösningen.

Att vara fastighetsägare innebär att du hela tiden har olika projekt som behöver utföras som exempelvis att lägga om taket, renovera fasaden och tapetsera om i bostaden. Även ett badrum behöver renoveras med jämna tidsintervaller. 

Normalt behöver du genomföra en badrumsrenovering vart 20:e år om det inte har inträffat något innan dess. Om du har kakel och klinkers i badrummet har dessa vanligtvis en längre livslängd än 20 år, under förutsättning att inte fukt har trängt in i väggarna.

 

Dock behöver man besiktiga och byta ut vattenledningar, avlopp och även kontrollera ventilationen vart 20:e år så att det inte uppstår vattenskador eller fuktskador. I samband med detta brukar de flesta passa på att renovera hela badrummet för att inreda med nya moderna vitvaror. Hos Badrumsexperter kan du få upp till fem stycken kostnadsfria offerter från kvalitetsgranskade badrumsföretag i Stockholm då du ska renovera ditt badrum.

 

Att renovera badrum i Stockholm

När du ska renovera badrum i Stockholm kan du med varm hand vända dig till oss för att beställa en badrumsoffert från upp till fem certifierade badrumsföretag i Stockholm. Det gör att du får ett bra underlag som du kan jämföra mellan så att du kan hitta en bra och prisvärd lösning för din badrumsrenovering.

 

Anlita certifierade hantverkare

Genom att anlita professionella badrumsföretag genom oss får du din renovering utförd av hantverkare som är certifierade för arbete i våtrumsutrymmen. Det innebär att arbetet kommer att utföras på rätt sätt, enligt de branschregler som finns, och som även försäkringsbolagen utgår ifrån. 

Ett certifierat badrumsföretag har hantverkare som har den utbildning och den erfarenhet som krävs för att utföra arbetet säkert och med godkänt material. Det innebär att badrummet får det skydd som krävs för att förhindra fuktskador. Dessutom lämnar företagen garantier för sina utförda arbeten så att du alltid kan få kostnadsfri hjälp om det senare uppstår någon skada.

 

Kostnad för badrumsrenovering

Kostnaden för att renovera badrum i Stockholm varierar stort beroende på ett flertal olika faktorer. Bland annat hur stort badrummet är, renoveringens omfattning och om det krävs specialarbete. 

Normalt ligger genomsnittspriset på mellan 12 000 kronor upp till 20 000 kronor per kvadratmeter. 


Då ingår arbetskostnader för rivning och återställande av badrum, byggmaterial, rördragning, elarbeten, målning och plattsättning. Det som tillkommer utöver det är kostnaden för inköp av kakel, klinkers och badrumsinredning.

 

För att du ska kunna få ett exakt pris för just din badrumsrenovering behöver du begära in offerter genom oss så att de badrumsföretag som vi samarbetar med kan räkna på ditt pris.

 

Om badrumsexperter

Badrumsexperter är ett samarbete med ett stort antal badrumsföretag runt om i Sverige. Genom samarbetet kan vi erbjuda privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar möjligheten att få kostnadsfria offerter från lokala företag. Samarbetet bidrar också till att lokala företag enklare kommer i kontakt med nya kunder på den ort de är verksamma på.

Alla företag som är registrerade hos Badrumsexperter är kvalitetsgranskade vilket innebär att när du beställer offerter genom oss får du endast offerter från certifierade badrumsföretag.

 

Begär kostnadsfri offert för badrumsrenovering i Stockholm

När du planerar att genomföra en badrumsrenovering inom en snar framtid kan du begära kostnadsfria offerter från upp till fem stycken badrumsföretag i Stockholm. Du förbinder dig inte till något utan kan fritt välja om du ska acceptera någon av offerterna eller om du vill avstå. 

För att erhålla offerter behöver du fylla i formuläret på vår hemsida där du anger viss personlig information och beskriver omfattningen på din badrumsrenovering. Oftast får du svar redan inom några timmar men i vissa fall kan det krävas att badrumsföretagen behöver göra ett hembesök för att besiktiga badrummet. Detta för att du ska kunna erhålla en korrekt och rättvisande offert.

 

Jämför offerter för bästa pris

När du erhåller offerter från badrumsföretag i Stockholm genom oss kan du enkelt jämföra offerternas innehåll så att du kan välja den offert som passar dina behov bäst. 

Offerterna innehåller bland annat information om vilket arbete som ska utföras, leveranstider, garantier och övriga villkor. 


I offerterna kommer det också att specificeras ett fast pris för din badrumsrenovering så att du vet exakt vad det kostar innan du påbörjar renoveringen. Normalt får du ett fast pris på allt arbete inklusive material. Vanligtvis ingår inte kakel, klinkers eller vitvaror i priset, om det inte är överenskommet. Detta kan du välja att köpa själv eller beställa genom det badrumsföretag som du har valt som leverantör.

 

Badrumsföretag hos Badrumsexperter

De badrumsföretag som erbjuder sina tjänster genom Badrumsexperter har genomgått en noggrann kvalitetskontroll innan de får lämna offerter. Detta gör att du som kund kan vara trygg med att det är ett seriöst företag som utför arbetet då du accepterar en offert som du erhållit genom oss. 


Vi gör också en kreditkontroll så att företagen har en god ekonomi så att de med rimlig sannolikhet klarar av att uppfylla sina garantiåtaganden. Utöver det kontrollerar vi att de innehar F-skattesedel, så att du som privatperson kan använda ROT-avdraget.

 

Det du själv kan kontrollera är om de företag som lämnar offerter har bra referenser från tidigare kunder, samt vad de erbjuder för villkor. 

 

Badrumsrenovering i hela Storstockholm

När du begär in offerter från badrumsföretag i Stockholm är det företag som utför badrumsrenoveringar i hela Storstockholmsområdet. Du kan även erhålla offerter från lokala företag i din tätort som exempelvis badrumsföretag i Nacka, Haninge, Täby, Huddinge, Norrtälje eller Järfälla. När du beställer upp till fem offerter genom Badrumsexperter kommer du att erhålla offerter från badrumsföretag som utför arbeten på din ort.

 

Frågor och svar vid badrumsrenovering i Stockholm 

Hur lång tid tar en badrumsrenovering i Stockholm?

När du ska utföra en badrumsrenovering är det många olika hantverkare som ska utföra sin del av arbetet. 

 1. Snickare krävs i första steget för att bland annat riva ut gammal inredning och väggbeklädnad och sedan återuppbygga badrummet med nya våtrumsskivor och flytspackla golvet. 
 2. Rörmokare ska dra nya vattenledningar och lägga nytt avlopp och elektriker ska installera nya elkablar.
 3. När detta är klart kan plattsättaren sätta kakel på väggarna, lägga klinkers på golvet och installera vitvarorna. 
 4. Därefter kommer målaren som ska måla tak, väggar och eventuellt fönsterkarmar. 
 5. Slutligen återkommer både rörmokare, för att ansluta rörledningar till vitvarorna, och elektrikern för att installera armatur, eluttag och strömbrytare.

Ofta kan du anlita ett badrumsföretag i Stockholm som tillhandahåller totalentreprenad, det vill säga ser över hela projektet och alla hantverkare. 

Eftersom badrummet har begränsad yta är det normalt bara en hantverkare som kan arbeta i badrummet i taget vilket gör att det kommer att ta tid att få badrumsrenoveringen färdigställd. 

Normalt tar en badrumsrenovering från 2 veckor upp till 4 veckor att utföra, beroende på renoveringens omfattning och badrummets storlek.

  __

Måste jag acceptera en av de offerter jag erhåller?

När du beställer offerter genom Badrumsexperter är målsättningen att vi ska kunna erbjuda dig offerter som tillfredsställer dina behov. Är det så att du inte är nöjd med de offerter du erhåller behöver du självklart inte acceptera dessa. Dock är vi tacksamma om du informerar oss om orsaken till att du inte accepterar offerterna så att vi kan förbättra vår tjänst eller kontrollera de företag som lägger offerter.

 
 __

Får jag göra ROT-avdrag redan på fakturan?

Som privatperson har du rätt att använda dig av ROT-avdrag vilket gör att du kan göra ett skatteavdrag på 30 % av företagets arbetskostnader. Vissa företag kan erbjuda dig möjlighet att göra avdrag redan på fakturan, vilket betyder att du inte behöver ligga ute med pengarna. Det innebär också att företagen tar över all administration kring ROT-avdraget.

 

När du skickar in en begäran om att erhålla upp till fem kostnadsfria offerter från badrumsföretag i Stockholm kan du redan i formuläret ställa frågan om ROT-avdraget.

 __

Vad behöver jag förbereda inför en badrumsrenovering?

När du har accepterat en offert kommer du att få instruktioner från din badrumsleverantör angående de förberedelser som du behöver utföra. Nedan följer några generella punkter som du bör tänka på inför en badrumsrenovering.

 

 • Tillgång till avstängningskran för vatten
  Innan arbetet med badrummet kan påbörjas behöver vattnet stängas av så att rörmokaren kan riva bort gamla rörledningar och plugga dessa. Därför behövs direkt tillgång till den plats där vattnet kan stängas av. Om denna plats är i ett låst utrymme behöver du förbereda så att det finns en nyckel tillgänglig.
 • Elektricitet och vatten
  Hantverkarna behöver tillgång till elektricitet för sina maskiner, lampor och eventuellt avfuktare. De behöver också tillgång till vatten som de kan använda då de blandar material eller för rengöring.
 • Förvaringsplats för verktyg och material
  Eftersom arbetet med badrumsrenoveringen kommer att ta flera dagar att utföra så behöver hantverkarna en förvaringsplats. Det kan vara ett utrymme på några kvadratmeter där de kan förvara sina verktyg och det material som de behöver för renoveringen.
 • Material som du själv införskaffar
  Om du själv köper in kakel, klinkers och vitvaror så behöver du ombesörja att detta finns på plats i samband med att plattsättaren ska påbörja sitt arbete.

Kontakta oss

Om du har några frågor om tjänsten eller om de företag som har lämnat offerter är du välkommen att kontakta oss för mer information. Vill du beställa upp till fem kostnadsfria offerter från certifierade badrumsföretag i Stockholm kan du använda dig av vårt formulär här på hemsidan. 

Kom i kontakt med granskade badrumsföretag i ditt närområde