facebook

Villkor

Om Badrumsexperter

Hemsidan Badrumsexperter ägs och drivs av Smartproduktion Sverige AB, benämnt som Smartproduktion i texten nedan.
 • Telefon: 070 681 52 22
 • E-post: info@smartproduktion.se
 • Org Nr. 559252-5512
Hemsidan är en offertsajt med syfte att koppla samman privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (benämnda "beställaren") med granskade företag (benämnda "företag"). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till företag är helt kostnadsfritt och utan köpkrav. När en förfrågan skickats vidare från Smartproduktion till företag är det upp till företaget och beställaren att gå vidare i sin upphandling, där slutar Smartproduktions involvering.

Granskade företag

Smartproduktion genomför en granskning av företagen innan vi inleder ett samarbete. Vi går igenom punkterna nedan för att säkerställa kompetenta & kunniga företag. Vid misstanke om större förändring inom bolaget eller om missnöjda beställare hör av sig till Smartproduktion genomförs en ny granskning omgående.
 • Ekonomisk granskning
  Företaget ska ha tillräckligt god och stabil finansiell och ekonomisk ställning så att ett projekt med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Smartproduktion kontrollerar företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga via UC AB Sverige.

  Företaget ska minst inneha riskklass 3. I de fall som företag saknar eller har lägre ranking samt för nystartade företag kommer en individuell bedömning att ske. Den inviduella bedömningen sker utifrån fem ekonomiskt relevanta parametrar uppsatta av Smartproduktion, och för att ett företag ska få passera krävs det att minst 4 av dessa 5 uppnås. Företaget kan även till styrka sin ekonomiska kapacitet genom exempelvis ett moderbolaget eller annan garants behöriga företrädare eller genom ett revisorsintyg utvisande motsvarande kreditbetyg.

  Kontroll att företaget innehar F-skattsedel görs i samband med den ekonomiska granskningen. 
 • Yrkeskunnig personal
  För att ett företag ska få ta del av förfrågningarna som kommer in via Badrumsexperter skriver Smartproduktion Sverige AB ett avtal med företaget. I samband med avtalet intygar företaget att de har yrkeskunnig personal och följer Svensk lagstiftning.

  Smartproduktion kontrollerar inte företagets innehav av avtalsförsäkring, garantier eller certifikat. Det är något vi hänvisar och uppmanar beställaren att själv granska.
 • Kundrecensioner
  Smartproduktion kontrollerar kundrecensioner från följande platser: Google recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro, Trustpilot och liknande. Smartproduktion ansvarar inte för att personer som använder vår offerttjänst blir nöjda med arbetsprocessen eller slutresultatet.
  • Företaget ska erhålla bra betyg för att få finnas med som anslutet bolag.
  • Om recensioner saknas försöker Smartproduktion i den möjligaste mån kontakta tidigare referenser

Ansvarsfrihet

Smartproduktion är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan beställare och företag. Vid eventuella tvister som kan uppstå mellan beställare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, skada, tvister gällande arbetet eller utebliven betalning har inte Smartproduktion något ansvar.

Vid omständigheter som kan härledas till Badrumsexperter, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete har beställare ingen rätt att kräva Smartproduktion på ersättning för ekonomisk eller annan skada. 


Vidarebefordring av personuppgifter till anslutna företag

Vi vidareförmedlar beställares förfrågningar till anslutna företag, utvalda av oss, som sedan mottar förfrågan. Förfrågan skickas ut per e-post, genom Smartproduktions interna CRM-system samt i vissa fall via SMS (om godkänt av företaget) till utvalda kontaktpersoner på företaget.

Företagen ansvarar själva för att hantera kontaktuppgifterna korrekt och enligt GRPD. Det informeras och står med i avtal som ansluta företag signerar med Smartproduktion.

Tredje part
Företagen har inte rätt att förmedla vidare förfrågan till tredje part om de exempelvis själva ej har möjlighet att besvara förfrågan. Företagen har dock möjlighet att delge information om ett projekt till underleverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs. En sådan överenskommelse sker då utan inblandning av Smartproduktion eller Badrumsexperter. 

Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi följer GDPR på:
/legalt/integritetspolicy

Information på hemsidan

De artiklar som finns publicerade på hemsidan skrivs för att ge bättre förståelse för beställare. Smartproduktion arbetar aktivt för att innehållet på hemsidan ska vara korrekt, men kan ej garantera detta. Exempelvis vid förändring av ROT-avdrag eller andra skattemässiga regler. Om det förekommer material på hemsidan som inte är korrekt äger inte beställare rätt att sätta några krav på Smartproduktion. Vi försöker vara en informationskälla för att hjälpa beställare att hitta hjälpsam information. 


Befrielsegrunder (force majeure)

Om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure) är Smartproduktion befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse.


Ändringar av villkor

Villkoren kan komma att ändras om Smartproduktion ser anledning till detta eller om lagstiftning kräver. Förebud ges ej till beställare vid sådant tillfälle och beställare ansvarar själv att kontrollera villkoren regelbundet.

Integritetspolicy

Vi på Badrumsexperter.se (en del av Smartproduktion) följer GDPR och behandlar dina personuppgifter med största respekt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Formulär till bostadsrättsförening

För er trygghet är offerterna kostnadsfria och ni förbinder er inte till något. Ni har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som ni kan läsa under våra villkor.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
 • I vilken fastighet gäller projektet?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Beskrivning
 • Vilken typ av projekt gäller er förfrågan?
Kolla in formuläret här
Formulär till företag

För er trygghet är offerterna kostnadsfria och ni förbinder er inte till något. Ni har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som ni kan läsa under våra villkor.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • I vilken fastighet gäller projektet?
 • Vilken typ av projekt gäller er förfrågan?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Företagsnamn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer (kontaktperson)
 • E-postadress (kontaktperson)
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn (kontaktperson)
Kolla in formuläret här
Formulär till privatpersoner till våtrumsutrymmen

Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • I vilken fastighet gäller ditt projekt?
 • Beskrivning
Kolla in formuläret här
Formulär till bastu

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Är tvättstugan placerad i källarutrymme?
 • Beskrivning
 • Vilken fastighet gäller det?
 • Ska inredning ingå?
 • Vad är du intresserad av?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Formulär till tvättstuga

Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken fastighet gäller det?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska inredning ingå?
 • Vad beskriver bäst ditt projekt?
 • Beskrivning
 • Är tvättstugan placerad i källarutrymme?
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, postnummer och ort
Kolla in formuläret här
Formulär till badrum

Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av badrumsprojekt gäller din förfrågan?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Vilken fastighet gäller ditt uppdrag?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Fullständigt namn
Kolla in formuläret här
Formulär till toalett

Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • I vilket typ av fastighet ska renoveringen utföras?
 • Beskrivning
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska inredning ingå i offerten?
 • Vilken typ av renovering är det?
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Kontakta oss

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Telefonnummer
 • Fullständigt namn
 • E-postadress
 • Meddelande
Kolla in formuläret här
Badrumsformulär

Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • I vilket typ av fastighet ska våtrumsrenoveringen utföras?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
Kolla in formuläret här
Mindre badrumsformulär

Genom att använda formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • I vilket typ av fastighet ska våtrumsrenoveringen utföras?
 • Beskrivning
 • Beskrivning
 • Vad beskriver dig bäst?
 • Fullständigt namn
 • Adress, postnummer och ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Postnummer och ort
Kolla in formuläret här
Badrumsformulär

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter är ditt tak?
 • Vilken typ av projekt gäller din förfrågan?
 • I vilken fastighet gäller ditt projekt?
 • Beskrivning
 • Vilken typ av våtrum gäller det?
 • Ska badrumsinredning ingå?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • Vad beskriver dig bäst?
 • E-postadress
 • När vill du bli kontaktad?
 • Adress, postnummer och ort
 • Postnummer och ort
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Partnerskap med Servicefinder

Badrumsexperter är stolta över vårt strategiska samarbete med Servicefinder, vilket säkerställer att vi kan erbjuda täckning över hela Sverige och hjälpa konsumenter att hitta rätt företag.

Vår ambition på Badrumsexperter är att erbjuda konsumenter en enkel och smidig upplevelse när de behöver hjälp med att hitta rätt företag för sina behov. Genom detta samarbete kan vi erbjuda en omfattande tjänst och säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga servicen, oavsett var i landet de befinner sig.

När du använder Badrumsexperter godkänner du att vi, vid behov, delar dina kontaktuppgifter med Servicefinder för att kunna hjälpa dig att hitta rätt företag för dina behov. Vi följer strikta regler för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Du kan när som helst begära datan raderad.

Servicefinder har lika strikt och tydlig GDPR policy som oss på Badrumsexperter – du kan läsa mer om den på deras hemsida.

Läs vidare om samarbetet här

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Analysera & jämför dina
offerter med AI

Jämför offerter