Tecken på fuktskada i ditt badrum

Om du misstänker att du har fukt i badrum behöver du snarast åtgärda problemet så att det inte leder till kostsamma och besvärande renoveringar. Du kan anlita en våtrumsspecialist som hjälper dig med att mäta luftfuktigheten och som inspekterar ditt badrum.

Nästan alla bostäder får förr eller senare problem med fukt som sprider sig i väggar eller golv och som leder till att du behöver göra en renovering. Desto fortare du upptäcker en fuktskada desto fortare kan du begränsa skadan genom att åtgärda problemet innan det krävs en större och kostsammare renovering. 

Det vanligaste är att det uppstår fukt i badrum. Orsaken till att det uppstår fukt kan vara många med ofta beror det på att skador har uppstått på vägg eller golv eller att arbetet med en tidigare renovering inte var korrekt utförd. Oavsett skäl till att fuktskadan uppstått så bör den tas på allvar och åtgärdas skyndsamt.

 

Tecken på fuktskada i badrum

Det finns en del saker som du själv kan göra för att finna tecken på att det förekommer en fuktskada i badrum men också flera saker du kan kontrollera själv:

  • Kontrollera att ytskiktet på väggar och golv är helt. Om det finns sprickor i kakelplattor eller om mattan har släppt från underlaget finns en risk att det uppstår fuktskada.  
  • Granska området kring brunnen så att inte tätskiktet har släppt i kanterna.  
  • Inspektera golv och väggar så att det inte finns svarta fläckar som kan vara svartmögel. Att ta bort svartmögel bör du göra omgående då det annars kan leda till att personer som vistas i bostaden blir sjuka.

 

Detta bör du vara uppmärksam på

  • Om du upptäcker svarta fläckar på väggar eller golv i badrummet eller i angränsande rum kan det vara svartmögel vilket är ett tecken på att det kan finnas fukt. 
  • Om det finns fuktfläckar på väggen utomhus vid placeringen för badrummet beror det ofta på att det finns fukt i badrum. 
  • Om luften i badrummet känns tung eller luktar unket kan det bero på att du har en fuktskada som orsakats av dålig ventilation. 
  • Sprickor i kakel eller kakel som har släppt från underlaget, vilket du kan upptäcka om det låter ihåligt då du knackar på kaklet, kan bero på fukt.

 

Minska risken för fuktskada genom åtgärder

Det finns några saker som du kan göra för att minska riskerna för att det ska uppstå fukt i badrum:

  • Har du en kakelplatta som har spruckit bör du snarast byta kakelplatta i badrum så att inte fukt tränger igenom sprickan. 
  • Du bör rengöra golvbrunnen ofta så att inte vattnet samlas i brunnen och skapar ett tryck som gör att vatten kan ledas in under ett gammalt tätskikt. 
  • Om det finns smuts på väggen runt ventilationen kan detta visa på att ventilationen är täppt och därmed har badrummet en sämre ventilation. 

Ett säkert sätta att minska risken för fukt är att alltid anlita behöriga hantverkare genom exempelvis badrumsexperter.se som utför arbeten i badrum enligt gällande branschregler.

 

Mäta fukt i badrum

Om du är osäker på om du har fått fukt i badrum kan du anlita en specialist på våtrum som utför en våtrumsbesiktning. Genom att mäta luftfuktigheten i badrummet kan du få en snabb indikation på om det föreligger en fuktskada. Dessutom kan en specialist inspektera badrummet och då framför allt vid känsliga områden som vid golvbrunnen, toaletten, vattenanslutningar och ventilationen. 

Ett proffs på våtrum hittar nästan alltid fel i ett badrum som har lett till att det finns fukt eller kan komma att leda till att det uppstår fuktskada. Det kan vara att tätskiktet i badrummet är gammalt och inte längre ger det skydd som det är avsett att göra. Det är också vanligt att arbetet med en tidigare renovering inte är utförd fackmannamässigt vilket gör att det finns brister som kan leda till en fuktskada.

 

Anlita behöriga hantverkare

Om du behöver hjälp med en badrumsrenovering i samband med fuktskador eller då du helt enkelt bara vill modernisera ditt badrum kan du vända dig till oss på Badrumsexperter.

Vi kan erbjuda dig en offerttjänst där du kostnadsfritt kan göra en offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kontrollerade badrumsföretag på din ort. Det innebär att du får ett bra underlag så att du kan jämföra offerter och hitta det företag som kan erbjuda dig bäst villkor och bäst pris. 

Kom i kontakt med granskade badrumsföretag i ditt närområde