Få bort svartmögel i badrummet

Om du upptäckt att du har svartmögel i badrummet bör du omgående åtgärda detta innan det blir en olägenhet och bidrar till att personer som vistas i bostaden blir sjuka. För svårare fuktskador bör du alltid anlita behöriga hantverkare som kan hjälpa dig med din badrumsrenovering.

Svartmögel är vanligt i bostadshus och uppstår normalt i fuktiga utrymmen som källare, badrum och tvättstuga. Svartmögel är en svamp som bildas i fuktiga material och finns i flera olika varianter varav några innehåller mycket giftiga toxiner som kan göra boende i bostaden sjuka och i vissa fall mycket sjuka. Det finns flera orsaker till att man får svartmögel i badrummet som exempelvis att det råder dålig ventilation eller vid fuktskador som uppstått på grund av en vattenläcka eller hög användning av vatten. När du upptäcker att du har fått mögel i bostaden bör du omgående försöka avlägsna möglet innan det blir en olägenhet för de som vistas i bostaden.

 

Ta bort svartmögel i badrum

Svarta fläckar kan uppstå överallt i ett badrum som på golvet, taket, väggarna eller i kakelfogar. Skälet till uppkomsten är att det råder fukt i det material som angrips. Har du en dålig ventilation i badrummet eller använder tvättmaskin och torktumlare i badrummet kan det sammantaget bildas fukt som ventilationen inte klarar av att vädra ut. Om du upptäcker svartmögel i badrum bör du försöka åtgärda problemet genom att dels ta bort möglet men också orsaken till att det bildas fukt.

 

Smart huskurer för att få bort svarta fläckar! 

  • För mindre svarta fläckar på exempelvis duschdraperiet kan man ofta få bort dessa genom att använda sig av olika medel som exempelvis att skrubba fläckarna med vatten och tvål. 

  • För borttagning av fläckar som har satt sig i kakelfogar eller på väggar kan man använda sig av vinäger eller ättika. Blanda vinäger och/eller ättika (testa det du redan har har hemma) med vatten i en sprayflaska och spraya de ytor som drabbats. Skrubba sedan med en hård borste efteråt och torka rent.

  • Det finns även olika produkter på marknaden som är till för just svartmögel, men dessa  medel är sällan skonsamma mot miljön och kan lämnar kvar farliga kemikalier. 

  • Bikarbonat eller bakpulver kan användas då man vill få bort mögel från en badrumsmatta. Man kan också använda citronsyra i vissa fall vilket då även bidrar till, precis som med ättika, att neutralisera den odör som svarta fläckar kan avge.

 

För svårare fläckar i väggar, golv eller tak

Om väggarna, taket eller golvet är angripet av mögel på grund av fuktskada krävs större insatser för att både få bort möglet men också för att åtgärda fuktskadan. Innan man åtgärdar de svarta fläckarna behöver man först lokalisera och åtgärda det som orsakar fukt. Därefter behöver man få bort all fukt från badrummet genom att ställa in en avfuktningsmaskin som får fukten att försvinna. Slutligen behöver allt material som är angripet rivas ned och ersättas med nytt material. Med andra ord innebär det att man behöver utföra en mindre eller större badrumsrenovering, beroende på hur stor del som är skadad.

 

Anlita professionell hjälp för badrumsrenovering

Om du har fuktskador som lett till att du fått svartmögel i badrummet ska du anlita behöriga hantverkare som utför arbetet enligt gällande branschregler. De har den kunskap som krävs för att kunna både få bort fukt men även åtgärda det som orsakat fuktskadan. Att utföra en badrumsrenovering efter en fuktskada är en omfattande process som kan ta upp till 4-6 veckor att slutföra, då inget arbete kan påbörjas förrän fukten är borta.

Rådgivning och offert

Hos oss på badrumsexperter.se kan du smidigt göra en förfrågan och få kontakt med upp till fem stycken kvalitetskontrollerade badrumsföretag på din ort, kostnadsfritt och utan förpliktelser. Ni kan sen tillsammans diskutera just ditt fall av svartmögelangrepp och vad som behöver åtgärdas.

Kom i kontakt med granskade badrumsföretag i ditt närområde