Regler för våtrumsrenovering (certifikat, regler, kompetens)

När man anlitar en hantverkare för arbete i badrum, som exempelvis vid en renovering, ska man alltid anlita behöriga hantverkare som följer de regler för badrum som Boverket har satt upp. En behörig hantverkare vet hur arbetet ska utföras i våtrum så att det inte senare uppstår vatten- eller fukt-skador.

När du ska utföra en renovering i ett våtrumsutrymme som exempelvis ett badrum eller en tvättstuga ska arbetet utföras av en behörig hantverkare. En behörig hantverkare är utbildad inom våtrumsrenovering och utför arbetet enligt gällande branschregler för badrum. 

Branschreglerna är utfärdade av organisationer som exempelvis Byggkeramikrådet, BKR, eller AB Svensk Våtrumskontroll, GVK. 


Dessa branschregler är framtagna så att de dels följer de lagar som finns men också de regelverk som Boverket har för arbete i våtrumsutrymmen.

 

Allmänt om branschregler

Organisationer som GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och BKR (Byggkeramikrådet) sätter upp branschregler som baseras på användandet av material samt arbetsmetoder som uppfyller de  bestämmelser som Boverket har. 

Genom att arbetet utförs enligt dessa branschregler så kan den som är beställare vara säker på att renoveringen uppfyller alla de krav som Boverket har på våtrumsarbeten. De är också krav som försäkringsbolag ställer på arbeten i våtrumsutrymmen för att de ska betala ut ersättning i samband med vattenskada.

Nedan kan du läsa mer om Boverket, BKR och GVK.


1. Boverket - Övergripande myndighet

Boverket är en myndighet under Finansdepartementet som ansvarar för att upprätta lagar och regelverk för samhällsplanering, byggande och boende. Det innebär att alla nybyggnationer och renoveringar som utförs måste följa de regelverk som Boverket har satt upp. 

För att säkerställa att arbeten i våtrum utförs enligt Boverkets regelverk finns det organisationer som GVK och BKR som tar fram branschregler som uppfyller de regelverk och lagar som finns.2. Byggkeramikrådet - BKR

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, är ett frivilligt regelsystem som uppfyller de krav som Boverket har på våtrumsarbeten. Det innebär att den som utför arbetet utifrån de branschregler som framtagits av BKR uppfyller kraven för våtrumsarbeten. 

För att ett företag ska bli behörig behöver de ha arbetsledare som genomgått utbildningar inom våtrum. De hantverkare som är anställda av det företaget behöver också genomgå utbildning för att kunna erhålla en legitimation som visar att de är behöriga att utföra arbete i våtrumsutrymmen.

 

3. AB Svensk Våtrumskontroll - GVK

De branschregler som utfärdas av AB Svensk Våtrumskontroll, Säkra Våtrum, följer också de krav som Boverket har på våtrum. Det innebär att de hantverkare som utför arbeten utifrån GVK:s regler för badrum också uppfyller kraven på våtrumsarbeten som Boverket har ställt. 

GVK håller utbildningar för företagare och anställda så att de vet vilket material som ska användas och hur arbetet ska utföras för att följa alla de lagar och regler som finns vid arbete i våtrum.

 

Vad krävs för att erhålla behörighet att utföra arbete i våtrum

För att erhålla behörighet som visar att man utför arbetet enligt gällande branschregler och därmed uppfyller Boverkets lagar och regler för badrum krävs att man genomgått utbildningar. 

Utbildningar hålls av de organisationer som utfärdar branschreglerna, enligt ovan. Både företaget, genom en arbetsledare, och personal behöver genomgå utbildningar för att få behörighet att utföra arbete i våtrum.

 

Vad händer om man anlitar en hantverkare som inte är behörig?

 • Arbetet utförs inte enligt lagar och regler
  Att anlita hantverkare som inte är behöriga för arbete i våtrum innebär att det finns en risk att arbetet inte utförs enligt gällande branschregler och därmed inte uppfyller Boverkets krav. 
 • Kan uppstå vattenskador
  Om arbetet inte är utfört korrekt kan det senare uppstå en vattenskada som kräver omfattande reparationer. 
 • Kan påverka grannar
  Bor man i flerfamiljshus finns också en uppenbar risk att grannar också drabbas i samband med en vattenskada, vilket leder till att de också behöver utföra omfattande reparationer.
 • Ingen ersättning av försäkringsbolag vid skador
  Om arbetet inte är utfört enligt gällande branschregler kan försäkringsbolaget neka ersättning vid skador. Det innebär att man själv får stå för kostnaderna i samband med renoveringar, kanske även andras kostnader också. Det gör att det kan bli mycket dyrbart att inte anlita professionella och behöriga hantverkare för arbete i våtrum.

 

Anlita behöriga företag hos Badrumsexperter

Hos Badrumsexperter kan du göra en offertförfrågan och få upp till fem stycken offerter från kvalitetsgranskade företag på din ort som intygar att de följer Boverkets branschregler. Det innebär att du kan känna dig trygg med att de företag som lämnar offerter är seriösa företag som utför arbetet enligt gällande branschregler.

Kom i kontakt med granskade badrumsföretag i ditt närområde