Eluttag i badrum - Det här gäller

Att som lekman utföra arbeten med el i badrum är förbjudet. Därför ska du alltid anlita behöriga elektriker då du ska installera eluttag i badrum eller andra elektriska vitvaror. Här kan du läsa mer om vad som gäller då du ska installera el i badrum.

När du ska renovera badrum och samtidigt dra in ny el i badrum eller om du vill få ett eluttag eller någon vitvara som använder elektricitet installerat är det viktigt att arbetet utförs av behörig elektriker. Eftersom elektricitet i kombination med vatten utgör en stor fara om de används felaktigt får du inte själv utföra arbeten med el i badrum.

 

Detta gäller för eluttag i badrum

Det är inte tillåtet för en lekman att installera eluttag i badrum eller göra andra typer av elinstallationer. För alla former av elektriska installationer så ska arbetet utföras av en behörig elektriker. För arbete med elektricitet i badrum krävs också särskild behörig för arbete i våtrum. 

Felaktigt installerade eluttag i badrum kan leda till olyckor, både på egendom men också personskador. Dessutom kan försäkringsbolagen neka ersättning om inte arbetet med el i badrum inte är utfört av behörig elektriker.

 

Krav på installationer av el i badrum

Alla elektriska produkter som används i utrymmen där det finns vatten eller där det förekommer fukt ska vara godkända för användning i badrum. 

Ett badrum delas in i olika zoner utifrån hur pass blöt och fuktig zonen är. Det gör att även all elektricitet som ska installeras och alla elektriska produkter också ska vara godkända för användning i de olika zonerna i ett badrum. Exempelvis så får ett eluttag i badrum aldrig placeras i närheten av en dusch eller ett badkar. Samtidigt ska alla elektriska anslutningar som placeras nära dusch och badkar ha fast ansluten el. Det innebär att elkablar ansluts i förslutna el-dosor med högt skydd mot fukt.

 

Använda eluttag i badrum

Om det finns eluttag i badrum får dessa endast användas av de elektriska produkter som uttagen är avsedda för, som exempelvis rakapparat eller hårfön. Det innebär att de inte ska användas för exempelvis en radio, för att ladda mobilen eller andra typer av elprodukter. 

Eluttag i badrum måste installeras av behörig elektriker och vara skyddsjordade men även ha jordfelsbrytare. 

Att använda en skarvdosa för att föra in el i badrum från intilliggande rum är rent livsfarligt då dessa uttag saknar jordfelsbrytare.

 

Installera elektriska vitvaror i badrum

Om du ska installera tvättmaskin eller ett bubbelbadkar så krävs det att dessa installationer utförs av en behörig elektriker. Elektricitet för dessa vitvaror ska anslutas i fuktsäkra el-dosor. Både det material som används för att installera elektricitet och de elektriska produkterna ska vara godkända för användning i våtrumsutrymmen och inneha rätt IP-klass för den zon i badrummet som de ska placeras i.Anlita behöriga elektriker

När du ska renovera badrum och samtidigt utföra arbeten med el i badrum kommer det företag som du anlitar för totalentreprenaden ansvara för att arbetet utförs av behörig elektriker. Det innebär att du kan vara trygg med att allt arbete, både renoveringen men även installationer av el i badrum, utförs enligt gällande branschregler, lagar och regler.

Om du behöver anlita en behörig elektriker för att enbart installera ett eluttag i badrum eller för installation av vitvaror är du välkommen besöka vår andra offertsajt Elexperter som är en av våra andra offertsajter.


 

Om Badrumsexperter

Hos Badrumsexperter kan du läsa allt du behöver veta inför att du ska genomföra en badrumsrenovering. Badrumsexperter vänder sig till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar som vill anlita professionella badrumsföretag för badrumsrenoveringar.

Här finns en offertsajt där du kostnadsfritt kan göra en offertförfrågan och erhålla upp till 5 stycken offerter från kvalitetsgranskade badrumsföretag i ditt närområde. Då får du ett bra underlag så att du kan jämföra offerter från flera företag så du kan hitta det företag som kan erbjuda dig den mest förmånligaste lösningen för ditt badrumsprojekt.

 

Här finner du endast kvalitetsgranskade badrumsföretag

Samtliga företag som lämnar offerter genom Badrumsexperter är kvalitetsgranskade av oss. Det innebär att vi har kontrollerat att de har kvalificerad personal, en ordnad ekonomi, innehar F-skattesedel och har fått goda omdömen från tidigare kunder. Det betyder att då du accepterar en offert som du fått genom oss på Badrumsexperter kan du vara trygg med att du anlitar ett seriöst och kompetent företag för din badrumsrenovering. 


Denna artikel baseras på information kommer från Svenska myndigheten Elsäkerhetsverket. För senast uppdaterad information hänvisar vi alltid till Elsäkerhetsverkets hemsida

Kom i kontakt med granskade badrumsföretag i ditt närområde